De arbeidsrecht advocaat

Het kan voorkomen dat u in de problemen met uw werkgever komt. Dat kan gaan om een arbeidsovereenkomst of eventueel door de relatie met uw werkgever of zelfs met de collega's. Er kunnen verschillen ontstaan door het veranderen van de arbeidsomstandigheden of andere aanpassingen. Ook kunnen er problemen ontstaan door ziekte en de daarbij horende re-integratie. Het kan daarbij dan voorkomen dat u niet meer weet wat u kunt doen in een dergelijk geval. Het is dan goed dat u een advocaat arbeidsrecht in de arm kunt nemen. Wanneer u dat doet, zal zo'n advocaat u bij het eerste gesprek erop wijzen, wat uw rechten maar ook plichten zijn. In veel gevallen is het niet noodzakelijk dat u een bezoek brengt aan een advocaat arbeidsrecht. Vaak is een telefonisch contact al voldoende om de zaak op te lossen. 

Mondeling Indien u echter wel een mondelinge toelichting vereist, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. Tijdens de toelichting zal men u dan alles precies uitleggen. Indien u na het gesprek tot de conclusie komt dat u er toch werk van wilt maken zal u een vaste advocaat worden toegewezen. Hij of zij zal u dan vanaf het begin tot het eind begeleiden. Gesprek met u vaste advocaat Tijdens het eerste gesprek dat u met uw vaste advocaat heeft, zullen ook de kosten ter sprake komen. Ook dit moet allemaal vooraf bekend zijn. U zal namelijk nooit achteraf voor onverwachte kosten komen te staan. Ook zal de toegewezen advocaat nagaan of u recht heeft op een toegewezen gefinancierde hulp. Deze rechtshulp kunt u sommige gevallen krijgen. Het kan ook in sommige gevallen zo zijn dat uw rechtsbijstandsverzekering betaald. De opzet van de advocaat zal erop gericht zijn om de werkgever mee te laten betalen. Dit zal men zeker in werking stellen bij een ontslag of ontbinding van de arbeidsovereenkomst, die u met uw werkgever in eerste instantie aangegaan was. De rechtbank zal over het algemeen bepalen dat iedere partij zijn eigen proceskosten zal betalen. Indien dat niet het geval zal zijn, dan zal men ernaar streven dat de werkgever zeker een deel van de kosten op zich neemt. Conflict Wanneer u merkt dat er een conflict is of spoedig zal ontstaan dan is het verstandig te gaan kijken naar een goede advocaat. Zoek daarvoor dan de beste die u kunt krijgen. Een goede advocaat zal wel veel geld kosten maar dat zal dubbel en dwars worden terugverdiend. Hij zal u op maat moeten helpen. Indien er een procedure onvermijdelijk zal worden moeten uw belangen met diepgang worden uitgewerkt. Er zijn meerdere mogelijkheden waarvoor u een arbeidsrecht advocaat nodig kunt hebben. Er kan een conflict ontstaan bij een ontslag, reorganisatie, cao's en arbeidsvoorwaarden. Er kunnen ook nog andere conflicten ontstaan waarvoor u een arbeidsrechtrecht advocatenkantoor Alliantie kunt benaderen, voordat u besluit om door te gaan. 

Delen