Uw advocaat voor bedrijfsrecht behoedt u voor de juridische valkuilen

Een bedrijf leiden, er komt heel wat bij kijken. Dag na dag werkt u hard aan de groei van uw onderneming, aan het vergroten van uw naam en faam en aan het creëren van een degelijk en efficiënt personeelsbeleid. Toch is het ook belangrijk om, tussen alle drukke werkzaamheden door, voldoende oog te hebben voor de juridische kant van het ondernemerschap. Het is dan ook raadzaam om hiervoor beroep te doen op de diensten van een gespecialiseerd advocaat voor bedrijfsrecht, gezien de complexiteit en de steeds veranderende wetgeving ter zake.

Welke taken neemt uw advocaat op zich?

Net zoals bij alles in de maatschappij, kan er ook in het bedrijfsleven niet om het recht heen gekeken worden. Tal van wettelijke vereisten worden gesteld, op straffe van boetes en sancties indien zou blijken dat niet voldaan wordt hieraan. Alles wat u doet en onderneemt, kan juridische gevolgen hebben als de spelregels niet correct werden gevolgd. Dit hoeft daarom geen kwade wil te zijn, een onzorgvuldigheid of vergetelheid kan al snel grote gevolgen hebben en dat wilt u natuurlijk liever vermijden.
Uw advocaat voor bedrijfsrecht zal u adviseren in alle dossiers die een juridische kijk en deskundigheid vereisen en dit steeds met het belang van uw bedrijf voorop. Wellicht de grootste taak zal bestaan in het onderhandelen, opstellen en nalezen van contracten. U kunt hierbij denken aan contracten met leveranciers en klanten, maar bijvoorbeeld ook aan de arbeidscontracten van uw personeel. Wilt u op een gegeven moment uw bedrijf van rechtsvorm veranderen, dan zal het ook uw advocaat zijn die u hierin adviseert en ervoor zorgt dat de omzetting wettelijk verloopt. Ook niet onbelangrijk is de rol van bemiddelaar in conflicten. Ook hier kunt u denken aan conflicten met klanten of leveranciers, maar ook met uw personeel. Uw advocaat kent de rechten en plichten van iedere partij en zal proberen om hierin tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen zonder dat dit voor een rechtbank moet uitgevochten worden.

Advocaat inschakelen

Zoals u hierboven al kon lezen, is de taak van uw advocaat vrij uitgebreid over de verschillende facetten van het ondernemen. Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van uw bedrijf kunt u ervoor kiezen om een advocaat vast in dienst te nemen of om enkel bij specifieke gebeurtenissen beroep te doen op de diensten van een externe advocaat. Een goede samenwerking zorgt ervoor dat uw bedrijf voldoet aan alle wettelijke vereisten en u geen risico loopt op boetes en andere sancties. Duikt er toch een geschil op, dan zal voor u gepleit worden en krijgt u alle nodige juridische bijstand.

Wilt u graag meer informatie? Bezoek dan de website van VRP Advocaten.

Delen