Hoe werkt het aanvragen van een verblijfsvergunning?

Redenen voor een verblijf in een ander land
Al jaren worden verblijfsvergunningen verstrekt aan migranten. Migranten kunnen uit diverse hoeken van de wereld komen. Er worden een aantal eisen aan een verblijf gesteld voor de migrant. Dit verschilt per land. Mensen die een verblijf aanvragen kiezen daarbij voor een specifiek verblijfsdoel. Dit kan gezinshereniging zijn of asiel zijn. Bij gezinshereniging is de migrant meestal getrouwd met iemand met een verblijfsstatus of iemand die al verblijf heeft.

Asiel wordt aangevraagd op basis van calamiteiten in het land van herkomst. Denk aan vluchtelingen of mensen die niet meer in staat zijn terug te keren naar hun eigen land door omstandigheden als een oorlog. Vaak kunnen deze personen met een verblijfsvergunning meerdere jaren verblijven in het land waar zij heen zijn gevlucht.

Voorwaarden om verblijf te krijgen
Voorwaarden voor diverse landen zijn verschillend. Denk aan het hebben van voldoende geld om te kunnen leven in het nieuwe land waar de migrant verblijf aanvraagt. Deze financiële middelen kunnen ook uit een uitkering of uit een eigen bedrijf komen in het land van herkomst. Soms moet een taal worden geleerd om in een land te mogen blijven.

Diverse vergunningen voor verblijf
De meest mensen vragen asiel of een verblijf bij een familielid aan. Dit kan een partner zijn, ouders, tante, oom, broer of zus, maar ook een referent zoals een werkgever.

Als de migrant moet vluchten uit zijn land van herkomst kan hij of zij asiel aanvragen. De migrant is acuut in levensgevaar in het land van herkomst of kan daar geen normaal waardig leven meer leiden. Dit is vaak het gevolg van oorlog, extreme beslissingen vanuit de overheid omtrent het geloof, ras, geaardheid of andere overtuiging waardoor men voor zijn leven moet vrezen en in acuut gevaar is. Mensen moeten vrezen voor marteling, executie of de doodstraf.

Ook zijn er vergunningen voor familieleden van onderdanen van een bepaald land. De migrant woont dan eerst samen met het familielid in een ander land, om in het land waar de onderdaan de nationaliteit van heeft verblijf te kunnen krijgen.

Andere vergunningen voor verblijf zijn voor kennismigranten, internationale studenten, grensarbeiders, arbeiders en de geestelijk dienaren die op basis van hun geloof hun beroep beoefenen. Een student kan fulltime studeren, het verblijf is dan puur gericht op het volgen van een studie. Migranten zijn ook welkom als ze hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij van het nieuwe land. Dit kan een wetenschapper zijn of een arts die is gespecialiseerd in bepaalde ziektes. Als er te weinig beroepsbeoefenaars zijn in een bepaalde sector, kunnen migranten worden ingezet die deze skills wel hebben. Ze krijgen dan een verblijf in het land waar ze hun beroep gaan uitvoeren.

Delen