Het werk van een advocaat voor erfrecht

Als iemand is overleden, dan moeten zijn of haar bezittingen verdeeld worden. Deze bezittingen gaan meestal naar familieleden. Als er een testament is opgesteld door de overledene, dan is het mogelijk dat de bezittingen naar andere begunstigden gaan. Soms is een testament niet duidelijk of krijgen nabestaanden ruzie over de erfenis. Je kan dan de hulp van een advocaat voor erfrecht inschakelen.

Een testament
In een testament kan je vastleggen wie jouw bezittingen krijgt als je er zelf niet meer bent. Een testament kan je al opstellen vanaf het moment dat je 16 jaar oud bent. De kans is groot dat er later in je leven veranderingen optreden, waardoor je je testament wil wijzigen. Dat is altijd mogelijk. Het opstellen van een testament doe je bij een notaris. Het testament is dan rechtsgeldig en wordt vastgelegd in een register. De inhoud van het testament is echter alleen op te vragen bij de notaris, dit wordt niet in het register vastgelegd.

Stel je geen testament op, dan is in de wet vastgelegd wie uw bezittingen zal erven. De eerste begunstigde zal dan de echtgenoot of echtgenote of de geregistreerd partner zijn. Woon je samen? Dan kan degene met wie je samenwoont niet altijd aanspraak maken op een deel van de erfenis. Naast de partner kunnen ook kinderen aanspraak maken op de erfenis. Daarna volgen ouders, broers en zussen. Zelfs grootouders en overgrootouders kunnen erfgenamen zijn.

Het is niet mogelijk om je kinderen helemaal te onterven, mocht je dit willen doen. Kinderen houden altijd recht op hun wettelijk aandeel. Dit moeten ze echter zelf opvragen na overlijden. Hierbij kan de hulp van een advocaat voor erfrecht van pas komen.

Ruzie in de familie
Is er een testament maar is het niet helemaal duidelijk wat de overledene had gewild? Of is er geen testament en ontstaat er ruzie over de verdeling van spullen of geld? Dan is het verstandig om hulp in te schakelen bij het afhandelen van de erfenis. Een advocaat voor erfrecht, bijvoorbeeld VR-Advocatuur B.V., weet precies wat de wet eist en hoe een erfenis verdeeld kan worden. Daarnaast kunnen onduidelijkheden in een testament opgehelderd worden met de hulp van een advocaat.

Het inschakelen van een professional kan voorkomen dat situaties emotioneel uit de hand lopen. Familieruzies om erfenissen kunnen families uit elkaar scheuren. Het is natuurlijk ontzettend jammer als bezittingen en geld tussen familieleden komen te staan. Deskundige begeleiding door een advocaat voor erfrecht kan dit voorkomen. Heb je problemen rondom een erfenis? Schakel dan hulp in!

Delen