Help: letselschade, wat nu?

We spreken van letselschade indien je, ten gevolge van een onrechtmatige daad van een derde, schade opliep in de zin van een al dan niet blijvend letsel (T. STIGT, "De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2015 gewijzigd", Schademagazine 2015). Aangezien het bij een dergelijke opgelopen schade om een onrechtmatige daad van een derde gaat, zal je deze mogelijks aansprakelijk kunnen stellen en van hem een schadevergoeding kunnen eisen. Hoe dat precies in elkaar zit?

De arbeidsrecht advocaat

Het kan voorkomen dat u in de problemen met uw werkgever komt. Dat kan gaan om een arbeidsovereenkomst of eventueel door de relatie met uw werkgever of zelfs met de collega's. Er kunnen verschillen ontstaan door het veranderen van de arbeidsomstandigheden of andere aanpassingen. Ook kunnen er problemen ontstaan door ziekte en de daarbij horende re-integratie. Het kan daarbij dan voorkomen dat u niet meer weet wat u kunt doen in een dergelijk geval.