2017

Help: letselschade, wat nu?

We spreken van letselschade indien je, ten gevolge van een onrechtmatige daad van een derde, schade opliep in de zin van een al dan niet blijvend letsel (T. STIGT, "De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2015 gewijzigd", Schademagazine 2015). Aangezien het bij een dergelijke opgelopen schade om een onrechtmatige daad van een derde gaat, zal je deze mogelijks aansprakelijk kunnen stellen en van hem een schadevergoeding kunnen eisen. Hoe dat precies in elkaar zit?