2022

Wat is het familierecht?

Het familierecht is de tak van het burgerlijk recht die de regels en voorschriften bestudeert betreffende de persoonlijke en vermogensrechtelijke betrekkingen van alle familie-eenheden. Met andere woorden, het is het recht dat wordt toegepast op de zaken en belangen van het gezin, opgevat als de kern van de samenleving. Dit specialisatiegebied heeft als zwaartepunt het gezin, het huwelijk en de afstamming, die centrale instellingen en processen zijn in de samenstelling van moderne samenlevingen.